Аеродром 4 Хемиско

Станбениот објект Аеродром 4 се наоѓа на атрактивна локација каде допрва се развива нова модерна инфраструктура, во близина на повеќе училишта, градинки и здравствени установи, како и нов современ трговски центар Скопје Sky City. Објектот Аердром 4 кој ќе почне да се вселува во почеток на месец јуни 2016 година, има катност од приземје, 6 катови и поткровје, со вкупно 72 станбени единици. Погледнете го делот за квалитет за да дознаете повеќе за материјалите со кои градиме.

Хемиско Аеродром 4
Нема податоци...

Одобрение за градење

Види Документ

Имотен лист за земјиште

Види Документ

Лист за предбележување

Види Документ