Објект Ацо Караманов

Изграден во 2002 година

Комплетно продаден

Нема податоци...