Интекс Деловен Центар

Деловни простории во строгиот центар на Скопје за различни типови на канцалариски простории и квадратури помеѓу 20 и 600 квадратни метри. За повеќе информации контактирајте ја Дијана на 070 433 979 или Јасмина на 070 333 535.