Комплекс Тафталиџе (влез 5 и 6)

Настел Тафталиџе се наоѓа на aтрактивна локација со развиена модерна инфраструктура, во близина на повеќе градинки, училишта, факултети, здравствени установи, супермаркети и трговски центари. Комплексот има широки и непречени визури и одлична поврзаност со населбата и останатите делови од градот.

Комплексот Настел Тафталиџе има 7 влезови кои етапно се градат во три фази. Во втората фаза почнуваме со изградба на 2 ламели со приземје, девет ката и поткровје, 140 станови распоредeни во 2 влезови со по 2 лифта во влез и паркирање на едно ниво под објектите. Во приземјето се наоѓаат деловни простории со галерии и висина од 6m.

Стан 138m²

Стан 87m²

Стан 73m²

Стан 66m²

Стан 61m²

Стан 54m²

Стан 46m²

Стан 44m²

Стан 43m²

Имотени листови за земјиште

Види Документ

Одобрение за градење

Види Документ

Предимотни листови

Види Документ