Аеродром 5 Хемиско

Станбениот објект Аеродром 5 се наоѓа на атрактивна локација каде допрва се развива нова модерна инфраструктура, во близина на повеќе училишта, градинки и здравствени установи, како и нов современ трговски центар Скопје Sky City. Објектот Аердром 5 почна со изградба во текот на месец мај 2015 година од изведувачот Рапид Билд и очекуваме да се вселува во почеток на јуни 2016 година. Има катност од приземје, 6 катови и поткровје, со вкупно 64 станбени единици.

Хемиско Аеродром 5

Нема слободни станови

Нема податоци...

Лист за предбележување

Види Документ

Одобрение за градење

Види Документ

Имотен лист за земјиште

Види Документ