Комплекс Тафталиџе (1, 2, 3 и 4)

Настел Тафталиџе се наоѓа на aтрактивна локација со развиена модерна инфраструктура, во близина на повеќе градинки, училишта, факултети, здравствени установи, супермаркети и трговски центари. Поставеноста на зградата, ориентацијата, проветрувањето, широките, непречени визури и поврзаноста со инфраструктурата ја прават оваа локација неповторлива.

Комплексот Настел Тафталиџе има 7 влезови кои етапно се градат во три фази. Во првата и втората фаза изградивме 6 објекти со 2 лифта во влез и паркирање на едно ниво под објектите. Во приземјето се наоѓаат деловни простории висина од 6m и галерии.  Изградениот недвижен имот е со имотни листови и комплексот е веќе вселен. 

 

Стан 76m²

Стан 73m²

Стан 72m²

Имотни листови за земјиште

Види Документ

Одобрение за градење

Види Документ

Лист за предбележување

Види Документ